X بستن

بي حجاب ترين زني که تاحالا ديديد اونم در تهران واي!!

تا مي توانيد شهوت راني و بدحجابي کنيد / عکس

عکس زیباترین دختر سال ایران در سال ۹۵

حرکت بى شــرمانه دختر ایرانی در دبیرستـان دخترانه / عکس

عکس جنجالی و لو رفته از سرویس مدرسه دختران

 

 

گوناگون

نظر مراجع تقلید درباره ارسال پارازیت ماهواره ای چیست؟

شفقنا «پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه»، استفتائی را به شرح متن زیر به دفتر مراجع و آیات عظام فرستاده است: «با توجه به بهره برداری دشمنان اسلام از شبکه های ماهواره ای جهت پیگیری و انتشار اهداف خود بر ضد اسلام و ضد منافع جهان اسلام و ضد فرهنگ جوامع اسلامی از یک سو و آسیب ارسال پارازیت روی این امواج ماهواره ای که منجر به افزایش احتمال بروز اختلالات عصبی و مغزی، آریتمی قلبی یا توقف حرکت قلب، مرگ کودکان و نوزادان، ابتلا به سرطان خون، ام اس و بیماری های صعب العلاج و به مرور زمان مرگ خاموش مسلمانان و سایر شهروندان کشورهای اسلامی می شود از سوی دیگر، آیا ارسال این پارازیت ها به لحاظ شرعی مجاز است یا خیر و چه حکمی دارد؟»
پارازیت ماهواره نظر مراجع تقلید درباره ارسال پارازیت ماهواره ای چیست؟
آنچنان که متن استفتاء به روشنی نشان می دهد سوال مربوط به تزاحم دو تالی فاسد است: مضرات جسمی شبکه های ماهواره ای و مضرات فرهنگی- سیاسی آنها. در واقع، درخواست پرسشگر، تعیین تکلیف بر سر این دو راهی است که پرهیز از کدام دسته مضرات لازمتر و مهمتر است. اگر به لحاظ شرعی، اجتناب از مضرات جسمی مذکور در استفتا واجبتر باشد نتیجه آن است که ارسال پارازیتها شرعا حرام خواهد بود.

طبعا عمده آیات عظام مسئله را بر محور این تزاحم پاسخ داده اند. آیت الله مکارم شیرازی با توجه به اهمیت هر دو مفسده فوق، به دنبال راهی برای رفع تزاحم و امکان پرهیز توامان از هر دو دسته مضرات بوده، پاسخ داده اند: «باید تدبیری اندیشید که هم جلوی مفاسد ماهواره ها گرفته شود و هم ضرری بر جسم مردم وارد نشود».

آیت الله شبیری زنجانی و آیت الله سبحانی نظر قاطعی اظهار نداشته اند و مسئله را موکول به تعیین اهم و مهم در میان این دو نوع مفسده (جسمی، فرهنگی- سیاسی) کرده اند، با این تفاوت که آیت الله سبحانی تشخیص اهم و مهم را مختص به حاکم شرع دانسته اند.

آیت الله موسوی اردبیلی در دو راهی فوق، مضرات جسمی را در صورت اثبات مهمتر از مضرات فرهنگی سیاسی دانسته، چنین پاسخ داده اند: «چنانچه ثابت شود که ارسال پارازیت موجب ضرر معتنابهی مانند موارد مذکور در سئوال می شود ارسال آنها جایز نیست».

اما در میان همه پاسخ ها، پاسخ آیت الله صانعی بسیار جلب توجه می کند، چه اینکه با قاطعیت و بدون تعلیق و شرط مطرح شده است. ایشان در پاسخ استفتای فوق فرموده اند: «تصرف در هوا و فضای منزل مردم ولو به واسطه ارسال پارازیت که تعدی به سلطه مالکانه و حقوق شخصی مردم محسوب می شود، شرعا جایز نیست و حرام می باشد چه رسد به آنکه سبب عواقب خطرناک ذکر شده در سئوال و ضرر زدن به انسان ها و صاحبان فضا باشد که حرمت و معصیت کبیره بودنش برای ارسال کننده پارازیت جای شک و شبهه نبوده به علاوه که موجب ضمانش هم می باشد».

جالب توجه بودن این پاسخ زمانی آشکار می شود که به ارتباط این پاسخ با متن استفتا توجه کافی شود.

با توجه به ارتباط مزبور می توان چند گزاره زیر را از پاسخ فوق استنباط کرد:

۱- ارسال پارازیت حتی اگر عواقب خطرناکی نداشته باشد، با آنکه مایه بهره برداری دشمنان اسلام از شبکه های ماهواره ای جهت پیگیری و انتشار اهداف خود بر ضد اسلام و ضد منافع جهان اسلام و ضد فرهنگ جوامع اسلامی است باز هم حرام است زیرا تعدی به سلطه مالکانه و حقوق شخصی مردم است.

۲- امواج شبکه های ماهواره ای که در «هوا و فضای منزل مردم» وارد می شود، مملوک شخصی مردم است و اشخاص بر آن امواج تسلط مالکانه دارند.

۳- مضرات فرهنگی- سیاسی امواج ماهواره ای (انتشار اهداف دشمنان اسلام بر ضد اسلام و منافع جهان اسلام) در برابر مضرات جسمانی پارازیتها («عواقب خطرناک ذکر شده در سئوال و ضرر زدن به انسان ها و صاحبان فضا») بی اهمیت هستند و در نتیجه، ارسال پارازیت، «حرمت و معصیت کبیره بودنش برای ارسال کننده پارازیت جای شک و شبهه نیست».

۴- ارسال پارازیت به خاطر آثار مضر جسمانی، موجب ضمان ارسال کننده آن می باشد.

در ادامه می خواهیم گزاره های استنباطی فوق را مورد تدقیق منطقی قرار دهیم و پیشفرض های احتمالی هر یک را تنقیح کنیم.

اما مورد اول: حرمت ارسال پارازیت به جهت تعدی به سلطه مالکانه افراد به رغم بهره برداری دشمنان از شبکه های ماهواره ای.

این حرمت، قاعدتا باید مصداقی از یک قاعده کلی باشد بدین مضمون که: هر گونه تعدی به سلطه مالکانه حرام است ولو مملوک، وسیله و آلت دست دشمنان برای توطئه علیه مسلمانان باشد.

حرمت تعدی به سلطه مالکانه، در فقه، امری کاملا روشن و بی ابهام است، «الناس مسلطون علی اموالهم».

حرمت تعدی به مایملک خصوصی افراد را بر اساس قاعده لاضرر نیز می توان توضیح داد. «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» هم می تواند نهی از ضرر رساندن به دیگران در هر آنچه بدانها تعلق دارد باشد و هم نفی وجود حکم ضرری در شریعت اسلام (نفی مشروعیت ضرر) و هم نفی ضرر غیر متدارک (یعنی نفی ضرری که موجب ضمان و وجوب جبران و تدارک نشود). آیت الله بجنوردی در القواعد الفقهیه (ج۱ ص ۱۷۸) ضرر را چنین تعریف می کند:

«نقصی است در مال یا آبرو یا جان یا در شانی از شئون او که بعد از اصل وجود و هستی برای او مطرح است». بنابر این، اگر کسی در ملک خصوصی دیگر افراد تصرف عدوانی کند از آنجا که ضرر بدانها وارد کرده است کار حرامی مرتکب شده و ضمان یعنی وجوب جبران هم دارد.

یکی از قواعد فرعیه مربوط به قاعده لاضرر، قاعده «الضرر لا یزال بمثله» است. یعنی نمی تواند یک ضرر را به قیمت ایجاد ضرری دیگر از میان برد. مثلا فرد مضطر نمی تواند بخاطر دفع اضطرارش، غذای فرد مضطر دیگر را بردارد.

در پرتو این قاعده، می توان درباره مسئله ارسال پارازیت به تامل نشست. اگر ارسال پارازیت را وارد کردن ضرر (اضرار) به حقوق شخصی برخی مردم (حق استفاده از شبکه های ماهواره ای برای کسانی که مایل به استفاده از این حقند) بدانیم، طبعا جلوگیری از این ارسال، دفع ضرر (ازاله ضرر) تلقی می شود. اما این نوع ازاله ضرر از طالبان استفاده از ماهواره، موجب وارد کردن ضرری دیگر به خود ایشان و افراد دیگر جامعه می شود، چرا که بنابر فرض استفتا کننده، این شبکه ها آلت دست دشمنان برای ضربه زدن به فرهنگ و دیانت مردم هستند.

علاوه بر این، اگر حق استفاده از شبکه های ماهواره ای را یکی از امور تحت مالکیت افراد بدانیم، چرا نباید حق بهره مندی از محیطی اخلاقی در محیطهای عمومی جامعه را نیز یکی از امور تحت مالکیت افراد بدانیم؟ بر این اساس، ازاله ضرر از طالبان ماهواره (به واسطه عدم ارسال پارازیت)، موجب وارد شدن ضرر به مخالفان ماهواره (به واسطه اخلال در حق برخورداری آنها از محیط سالم اجتماعی) می شود، چرا که گسترش استفاده از ماهواره موجب رواج سبک های زندگی غربی و پوششها و رفتارهای ضد اسلامی در سطح اجتماع می شود. و طبق قاعده «الضرر لا یزال بمثله» این نوع ازاله ضرر (جلوگیری از ارسال پارازیت)، جایز نیست.

به زبان ساده بگوییم، نمی توان ضرر را با ضرر از بین برد چرا که در این صورت نهایتا قاعده لاضرر محقق نشده است. نمی توان اجازه داد امواج شبکه های ماهواره ای به گیرنده های خانه ها برسد تا حق استفاده از ماهواره استیفا شود اما در کنار آن، به حقوق فرهنگی- اخلاقی کل جامعه ضرر وارد شود.

0 لایک

لینک استیکر تلگرام پرطرفدار و زیبا

 

استیکر رایگان تلگرام لینک استیکر تلگرام پرطرفدار و زیبا

استیکر اسم یلدا    – https://telegram.me/addstickers/code218428
استیکر اسم سهیل    – https://telegram.me/addstickers/code924014
استیکر اسم مینا    – https://telegram.me/addstickers/code219421
استیکر اسم یاسمین    – https://telegram.me/addstickers/code742194
استیکر اسم رها    – https://telegram.me/addstickers/code730845
استیکر اسم نوشین    – https://telegram.me/addstickers/code698236
استیکر اسم صدف    – https://telegram.me/addstickers/code902439
استیکر اسم حمید    – https://telegram.me/addstickers/code906438
استیکر اسم منیره    – https://telegram.me/addstickers/code398622
استیکر اسم غزاله    – http://telegram.me/addstickers/GhazalehES
استیکر اسم نفیسه    – http://telegram.me/addstickers/NafisehES
استیکر اسم حانیه    – http://telegram.me/addstickers/HaniehES
استیکر اسم سما    – http://telegram.me/addstickers/SamaES
استیکر اسم مهران    – http://telegram.me/addstickers/MehraanES
استیکر اسم داریوش    – http://telegram.me/addstickers/DariushES
استیکر اسم هنگامه    – http://telegram.me/addstickers/HengamehES
استیکر اسم نیما    – http://telegram.me/addstickers/NimaES
استیکر اسم ستاره    – http://telegram.me/addstickers/SetarehES
استیکر اسم فرزاد    – http://telegram.me/addstickers/FarzadES
استیکر اسم درسا    – http://telegram.me/addstickers/DorsaES
استیکر اسم الوالفضل    – http://telegram.me/addstickers/AbolfazlES
استیکر اسم فاطیما    – http://telegram.me/addstickers/FatimaES
استیکر اسم پژمان    – http://telegram.me/addstickers/PejmanES
استیکر اسم گندم    – http://telegram.me/addstickers/GaandomES
استیکر اسم الهه    – http://telegram.me/addstickers/ElaheES
استیکر اسم جواد    – http://telegram.me/addstickers/JavaadES
استیکر اسم کتایون    – http://telegram.me/addstickers/KatayoonES
استیکر اسم پونه    – http://telegram.me/addstickers/PoonehES
استیکر اسم بابک    – http://telegram.me/addstickers/BabaakES
استیکر اسم سهیلا    – http://telegram.me/addstickers/SoheilaES
استیکر اسم فرشید    – http://telegram.me/addstickers/FarshidES
استیکر اسم مهتاب    – http://telegram.me/addstickers/MahtabES
استیکر اسم سپیده    – http://telegram.me/addstickers/SepidehES
استیکر اسم سعیده    – http://telegram.me/addstickers/SaeedehES
استیکر اسم ایناز    – http://telegram.me/addstickers/SaeedehES
استیکر اسم میثم    – http://telegram.me/addstickers/MeysamES
استیکر اسم ازیتا    – http://telegram.me/addstickers/AzitaES
استیکر اسم شهرام    – http://telegram.me/addstickers/ShahramES
استیکر اسم هاله    – http://telegram.me/addstickers/HalehES
استیکر اسم مسعود    – http://telegram.me/addstickers/MasoudES
استیکر اسم یگانه    – http://telegram.me/addstickers/YeganehES
استیکر اسم سینا    – http://telegram.me/addstickers/SinaES
استیکر اسم حسنا    – http://telegram.me/addstickers/HosnaES
استیکر اسم ماهان    – http://telegram.me/addstickers/MahaanES
استیکر اسم ارام    – http://telegram.me/addstickers/AramES
استیکر اسم پوریا    – http://telegram.me/addstickers/PouriaES
استیکر اسم علیرضا    – http://telegram.me/addstickers/AlirezaES
استیکر اسم مهدیه    – http://telegram.me/addstickers/MahdiehES
استیکر اسم هما    – http://telegram.me/addstickers/HomaES
استیکر اسم ایمان    – http://telegram.me/addstickers/ImanES
استیکر اسم شیما    – http://telegram.me/addstickers/ShimaES
استیکر اسم ساسان    – http://telegram.me/addstickers/SasanES
استیکر اسم نازنین    – http://telegram.me/addstickers/NazaninES
استیکر اسم کیمیا    – http://telegram.me/addstickers/KimiaES
استیکر اسم اسماعیل    – http://telegram.me/addstickers/SmileES
استیکر اسم عسل    – http://telegram.me/addstickers/AsalES
استیکر اسم شهاب    – http://telegram.me/addstickers/ShahabES
استیکر اسم ساحل    – http://telegram.me/addstickers/SahelES
استیکر اسم محمدرضا    – http://telegram.me/addstickers/MohammadRezaES
استیکر اسم شقایق    – http://telegram.me/addstickers/ShaghayeghES
استیکر اسم سیامک    – http://telegram.me/addstickers/SiamakES
استیکر اسم متین    – http://telegram.me/addstickers/MatiinES
استیکر اسم بهاره    – http://telegram.me/addstickers/BaharehES
استیکر اسم پرهام    – http://telegram.me/addstickers/ParhamES
استیکر اسم عرفان    – http://telegram.me/addstickers/ErfaanES
استیکر اسم لیلا    – http://telegram.me/addstickers/LeilaES
استیکر اسم شادی    – http://telegram.me/addstickers/ShadiES
استیکر اسم مهناز    – http://telegram.me/addstickers/MahnazES
استیکر اسم باران    – http://telegram.me/addstickers/BaranES
استیکر اسم مهسا    – http://telegram.me/addstickers/MahsaES
استیکر اسم شاهین    – http://telegram.me/addstickers/ShahinES
استیکر اسم سالار    – http://telegram.me/addstickers/SalarES
استیکر اسم مریم    – http://telegram.me/addstickers/MaryaamES
استیکر اسم سایه    – http://telegram.me/addstickers/SayehES
استیکر اسم هلیا    – http://telegram.me/addstickers/HeliaES
استیکر اسم پرنیان    – http://telegram.me/addstickers/ParnianES
استیکر اسم امیر    – http://telegram.me/addstickers/AmiirES
استیکر اسم عادل    – http://telegram.me/addstickers/AdelES
استیکر اسم فاطمه    – http://telegram.me/addstickers/FaatemehES
استیکر اسم امید    – http://telegram.me/addstickers/OmiidES
استیکر اسم نرگس    – http://telegram.me/addstickers/NaargesES

استیکر اسم ها و اسامی

https://telegram.me/addstickers/MB_Name

استیکر آیات قرآن

https://telegram.me/addstickers/qurantermehttps

استیکر اشعار مولانا

https://telegram.me/addstickers/molana

استیکر مشهدی

https://telegram.me/addstickers/Mashhad_me

استیکر ترکی

https://telegram.me/addstickers/komshu

https://telegram.me/addstickers/QonQizi

https://telegram.me/addstickers/QonRmzn

https://telegram.me/addstickers/Qonshu

https://telegram.me/addstickers/Qonshu2

استیکر فارسی

https://telegram.me/addstickers/Qonfars

استیکر کردی

https://telegram.me/addstickers/Qonkurd

 

استیکر اراکی

https://telegram.me/addstickers/Arakiii

استیکر سریال پایتخت

https://telegram.me/addstickers/Paytakht_KALAKAMUZ

استیکر مازندرانی ( مازنی )

https://telegram.me/addstickers/farid87

https://telegram.me/addstickers/dmah1

https://telegram.me/addstickers/Mazandarani

https://telegram.me/addstickers/ViberMazani

استیکر گیلکی ( استیکر رشتی )

https://telegram.me/addstickers/GilMeow

https://telegram.me/addstickers/line_gilan

https://telegram.me/addstickers/Komineg

https://telegram.me/addstickers/RashTzakan

https://telegram.me/addstickers/Gilaki

استیکر سبزواری

https://telegram.me/addstickers/sabzevar

استیکر کرمانی (کرمونی)

https://telegram.me/addstickers/Kermoon

https://telegram.me/addstickers/Kermoon1

استیکر قزوینی – خان بابا

https://telegram.me/addstickers/khanbaba

https://instagram.com/eng_eshaghi

 

https://telegram.me/addstickers/Iranvolleyballاستیکر والیبالی برای تلگرام

https://telegram.me/addstickers/heheheo استیکر جناب خان ۱

https://telegram.me/addstickers/jenabkhaanstickersاستیکر جناب خان ۲

https://telegram.me/addstickers/khaterat استیکر فارسی کارتون های خاطره انگیز

https://telegram.me/addstickers/RudyFa1 استیکر رودی فارسی

https://telegram.me/addstickers/sportiran استیکر ورزشی فارسی

https://telegram.me/addstickers/Bests11

http://www.sticker.blog.ir/

https://telegram.me/addstickers/Reza_YazDaniاستیکر رضا یزدانی

https://telegram.me/addstickers/rezagucci استیکر تیم ملی فوتبال

https://telegram.me/addstickers/alikarimi استیکر علی کریمی

https://telegram.me/addstickers/viber_zoo استیکر باغ وحش وایبر

https://telegram.me/addstickers/SHREK01 استیکر شریک

https://telegram.me/addstickers/steghlal استیکر تیم استقلال برای تلگرام

https://telegram.me/addstickers/fcperspolis استیکر تیم پرسپولیس برای تلگرام

استیکرهای ارسالی از محسن

https://telegram.me/addstickers/Mo3n69_kermak

https://telegram.me/addstickers/mo3n69_Garfield

https://telegram.me/addstickers/Mo3n69_nane

https://telegram.me/addstickers/Mo3n69_Gol_Like

http://www.persianhab.ir/

https://telegram.me/addstickers/Mo3n69_Asheqane

https://telegram.me/addstickers/Mo3n69_STOP

https://telegram.me/addstickers/Mo3n69_LINE_LOVE

https://telegram.me/addstickers/Mo3n69_LineA

https://telegram.me/addstickers/Mo3n69_LineB

https://telegram.me/addstickers/Mo3n69_LineC

https://telegram.me/addstickers/Mo3n69_girl1

https://telegram.me/addstickers/Mo3n69_Boy1

https://telegram.me/addstickers/mo3n69_boy2

https://telegram.me/addstickers/mo3n69_Feri

https://telegram.me/addstickers/Mo3n69_Golchin4

https://telegram.me/addstickers/Mo3n69_Golchin3

https://telegram.me/addstickers/Mo3n69_Golchin2

https://telegram.me/addstickers/mo3n69_Golchin1

https://telegram.me/addstickers/mo3n69_Sheklak2

https://telegram.me/addstickers/mo3n69_Sheklak3

https://telegram.me/addstickers/Mo3n69_Sheklak4

https://telegram.me/addstickers/Mo3n69_Emi

https://telegram.me/addstickers/mo3n69_emi2

استیکرهای جدید وایبر برای تلگرام

https://telegram.me/addstickers/FreddieTheFoxFull

https://telegram.me/addstickers/vibersti3

https://telegram.me/addstickers/vibersti2

https://telegram.me/addstickers/vibersti1

https://telegram.me/addstickers/younglovev

http://www.persianhab.ir/
https://telegram.me/addstickers/mapachinاستیکر راکن

https://telegram.me/addstickers/tarepanda استیکر پاندا

https://telegram.me/addstickers/letsallloveyuno

https://telegram.me/addstickers/Papimoeinzadeاستیکر جناب خان نسخه خارجی

https://telegram.me/addstickers/SpongeBobStickersاستیکر جدید باب اسفنجی
https://telegram.me/addstickers/Franky استیکر فرانک

https://telegram.me/addstickers/gravityfalls

https://telegram.me/addstickers/DeaNo

https://telegram.me/addstickers/Blackdog

http://www.sticker.blog.ir/

https://telegram.me/addstickers/Detective_Conan_2

https://telegram.me/addstickers/DragonBall_1NVR

https://telegram.me/addstickers/oshino

https://telegram.me/addstickers/CINDERELLAGIRLSاستیکر دختر کره ای

https://telegram.me/addstickers/Emoji_V3_2ایموجی های خوراکی

https://telegram.me/addstickers/Oyster

https://telegram.me/addstickers/FranceLigue1لوگوی باشگاه های فرانسه

https://telegram.me/addstickers/lalalalalalala

https://telegram.me/addstickers/VeteAlaVersh

https://telegram.me/addstickers/lainislove

https://telegram.me/addstickers/GirZim

https://telegram.me/addstickers/Chocolitos

http://www.persianhab.ir/

https://telegram.me/addstickers/slothcomp

https://telegram.me/addstickers/bidoof

http://www.persianhab.ir/

https://telegram.me/addstickers/MikhailTheBear

https://telegram.me/addstickers/CrashBandicoot

https://telegram.me/addstickers/BruceLeeStickersاستیکر تلگرام بروسلی

https://telegram.me/addstickers/AttackOnTitan_mlx

https://telegram.me/addstickers/SuperSaiyan

https://telegram.me/addstickers/lovestickers

https://telegram.me/addstickers/UnchiAndRollie

https://telegram.me/addstickers/girl_superheroes

https://telegram.me/addstickers/hellokitty استیکر تلگرام کیتی

https://telegram.me/addstickers/ArtlessOne

https://telegram.me/addstickers/pkmnrequiem

https://telegram.me/addstickers/Baach

https://telegram.me/addstickers/pokemon181to210

https://telegram.me/addstickers/Swizz

0 لایک
دانلود آهنگ شاد

Copyright © 2016 All rights Reserved

"دانلود جدید 96 – وی آر 3"download