X بستن

بي حجاب ترين زني که تاحالا ديديد اونم در تهران واي!!

تا مي توانيد شهوت راني و بدحجابي کنيد / عکس

عکس زیباترین دختر سال ایران در سال ۹۵

حرکت بى شــرمانه دختر ایرانی در دبیرستـان دخترانه / عکس

عکس جنجالی و لو رفته از سرویس مدرسه دختران

 

 

تعبیر خواب طفل بچه نوزاد

تعبیر خواب مردن نوزاد پسر

تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد پسر خودم

تعبیر خواب دیدن نوزاد پسر زیبا

تعبیر خواب بچه ی پسر داشتن

تعبیر خواب بجه نوزاد طفل تعبیر خواب طفل بچه نوزاد

لوک اویتنهاو می گوید :

بچه

فرزند خود : خوشبختی

کودکی همراه مادرش : اوقات مبارک

بچه های کوچک : غم و غصه

دیدن کودکان بیشمار : فلاکت

کودکان زیباروی : شادی و سلامتی

کتک زدن یک بچه : بی عدالتی

بچه ای که میدود : نیکبختی

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب بچه ‏اى را مشاهده نمودید، به این مفهوم است که در انجام کارها فرصت مناسبى را به دست آورده‏ اید.
دیدن خواب بچه ‏ى لاغر در خواب نشانه‏ ى آن می باشد که شما دچار مشکل خواهید شد، اگر در خواب بچه‏ ى چاقى را ببینید، به این معنا می باشد که در انجام کارها موفق مى‏ شوید.

اگر در خواب ببینید که بچه‏ اى خوابیده، به معنى آن است که زندگى خوبى خواهید داشت.
اگر خواب ببینید که بچه‏ اى را به قتل رسانده‏ اید، یعنى به یکى از اشتباهات خود پى خواهید برد. و اگر در خواب خود را سرگرم بازى با بچه ‏ها دیدید، نشانه ‏ى آن می باشد که در تمامى کارهایتان به موفقیت مى ‏رسید.

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب بچه‏ بازیگوش و شیطانى را ببینید، نشانه آن است که به خاطر افراط در تفریحات دچار مشکل خواهید شد.

در کتاب سرزمین رویاها :

خواب یک بچه : خوشبختی در خانه

خواب بچه خودتان : کمک بزرگی دریافت خواهید نمود.

دیدن خواب بچه های بستگانتان : شادی نا خواسته

دیدن خواب بچه های اشخاص دیگر : آغاز مشاجره های فامیلی


آنلی بیتون م‏یگوید :

دیدن نوزادی تازه متولد شده در خواب ، علامت آن است كه بزودی سرگرمیها و شادیهای لذتبخشی تجربه خواهید كرد .

اگر دختری خواب ببیند نوزادی دارد ، نشانة آن است كه متهم به افراط در خوشگذرانیهای غیر اخلاقی خواهد شد .

اگر  خواب ببینید نوزادی مشغول شنا كردن است ، نشانة آن است كه موفق می شوید از گرفتاری و سختی جان سالم به در ببرید .

اگر در خواب نوزاد تازه متولد شده‏اى را ببینید، بیانگر آن است كه روزهاى شادى را خواهید گذراند.

اگر دخترى در خواب مشاهده كنید كه صاحب نوزادى است، بیانگر آن است كه باید مراقب اعمال خود باشد. دیدن نوزاد مرده در خواب، نشانه‏ى ناراحتى و نگرانى است.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

یك نوزاد قشنگ : شادی و آرامش

یك زن خواب نوزاد ببیند : علامت حاملگی

یك زن آبستن خواب نوزاد ببیند : یك عشق پرسعادت

یك زن شوهردار خواب ببیند كه بچه دار شده : شادی او بزرگ خواهد بود .

یك زن مجرد خواب ببیند كه بچه دار شده : عشقش او را ترك می كند .

یك زن بیوه خواب ببیند كه بچه دار شده : مرتكب كارهای نامعقول خواهد شد .

یك زن بیوه خواب ببیند كه آبستن شده : موفقیت در همة امور

یك نوزاد در حال مكیدن سینة مادرش : خوشی و لذت در زندگی

یك نوزاد در حال مكیدن سینة پرستار : ۱- یك بیماری رنج آور ۲- خطرهای بسیاری شما را تهدید می كند مراقب باشید

یك نوزاد خنده رو : دوستان بسیار خوب دور شما را می گیرند .

یك نوزاد زشت : بدشانسی در آینده

یك نوزاد در بغل دارید : بزودی بچه دار خواهید شد .

یك نوزاد در قنداق : ۱- امید در عشق ۲- حوادث پراز شادی

یك نوزاد كه اولین قدمها را برمی دارد : مشكلات مختلف در مقابلتان پدیدار می شود .

یك زن از یك بچه پرستاری  می كند : شخصی كه به او اطمینان كامل دارید به شما خیانت خواهد كرد .

یك نوزاد بیمار : یك بیماری سخت در فامیل

یك نوزاد می گیرید : مشاجره در خانواده

یك نوزاد سرراهی : ناكامی در عشق

یك نوزاد در گهواره : یكنفر مراق شماست او افكار خوبی ندارد .

نوزاد اشخاص دیگر : یك شكست برای مخالفان شما

تعداد زیادی نوزاد : فراوانی در زندگی

0 لایک
0 تا کنون ثبت شده است
دانلود آهنگ شاد

Copyright © 2016 All rights Reserved

"دانلود جدید 96 – وی آر 3"download