X بستن

بي حجاب ترين زني که تاحالا ديديد اونم در تهران واي!!

تا مي توانيد شهوت راني و بدحجابي کنيد / عکس

عکس زیباترین دختر سال ایران در سال ۹۵

حرکت بى شــرمانه دختر ایرانی در دبیرستـان دخترانه / عکس

عکس جنجالی و لو رفته از سرویس مدرسه دختران

 

 

تعبیر خواب زایمان طبیعی

حاملگی

(این را بدان که اگر روش تعبیر را ندانی و تعبیرهایی که گفته شده است را بخوانی، به انحراف رفته ای).

تعبیر خواب حاملگی تعبیر خواب زایمان طبیعی

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی که شکم تو مثل زن حامله، بزرگ شده است، تعبیرش این است که مال و اموال و نعمت دنیوی بدست می‌آوری و هر چه قدر شکم تو بزرگتر باشد تعبیرش این است که مال و اموال بیشتر خواهد بود .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر فرزندی پسر و نابالغ، خودش را در خواب حامله ببیند، یـعـنـی پدرش مال و اموال بدست می‌آورد، ولی اگر دختر نابالغ کسی این خواب را ببیند، مادرش مال و اموال به دست می‌آورد.

++++++++

تعبیر خواب زایمان

تعبیر خواب زایمان به روایت لوک اویتنهاو:

تعبیر خواب زایمان کردن: بر آورده شدن آرزو.

تعبیر خواب دیدن زنی که زایمان می کند: عزاداری و یا از دست دادن چیزی گران بها.

۱- خواب زایمان کردن در خواب، نشانه ی به دنیا آوردن کودکی سالم است.

۲- اگر دختری خواب ببیند که زایمان می کند، نشانه ی آن است که از درست کاری رو بر می گردانید و به رفتاری نادرست رو می آورید.

۳- اگر زنی شوهردار خواب ببیند کودکی به دنیا می آورد، نشانه ی آن است که ارثی کلان به او خواهد رسید.

همچنین در سرزمین رویاها نقل شده است که:

اگر یک زن شوهردار خواب ببیند كه بچه می زاید: تعبیر خواب زایمان این است که شادی بزرگی در پیش است.

یک زن مجرد این خواب را ببیند: تعبیر خواب زایمان این است که عشقش او را ترك خواهد نمود.

یک زن مطلقه این خواب را ببیند: تعبیر خواب زایمان این است که ثروت بزرگی نصیبش خواهد شد.

یک زن بیوه این خواب را ببیند: تعبیر خواب زایمان این است که او مرتكب اعمال نامعقول خواهد گردید.

شما در یک زایمان به کسی دیگر کمک می کنید: شادی و خوشبختی.

شما در زاییدن دوقلو یا سه قلو کمک می نمایید: موفقیت بزرگ.

در زائیدن یک بچه مرده کمک می نمایید: نقشه هایتان با شكست روبرو می شوند.

عمل سزارین: به یك بیماری خطرناک مبتلا می شود.

یک زایمان باعث به خطر افتادن زندگی مادر می شود: تعبیر خواب زایمان این است که خبر یك ازدواج شما را تكان خواهد داد.

یک زن حامله خواب ببیند كه پسر می زاید: تعبیر خواب زایمان این است که او در كارهایش با موفقیت كامل روبرو می گردد.

یک زن حامله خواب ببیند كه دختر می زاید: تعبیر خواب زایمان این است که یك زندگی دلپذیر جای ناراحتی ها را خواهد گرفت.

یک مرد خواب ببیند كه زنش دوقلو زائیده است: ثروت و قدرت در آینده.

تولد یک بچه گربه: مرگ یك دشمن.

تولد یك بچه عقاب: آینده شما بسیار خوشایند خواهد بود.

خواب یك زایمان: خوشبختی و فراوانی.

زائیدن یک پسر در خواب: شانس.

0 لایک
0 تا کنون ثبت شده است
دانلود آهنگ شاد

Copyright © 2016 All rights Reserved

"دانلود جدید 96 – وی آر 3"download