X بستن

بي حجاب ترين زني که تاحالا ديديد اونم در تهران واي!!

تا مي توانيد شهوت راني و بدحجابي کنيد / عکس

عکس زیباترین دختر سال ایران در سال ۹۵

حرکت بى شــرمانه دختر ایرانی در دبیرستـان دخترانه / عکس

عکس جنجالی و لو رفته از سرویس مدرسه دختران

 

 

چگونگی اعتراض به جریمه دوربین

1824c th b1 image news 14781 چگونگی اعتراض به جریمه دوربین

به جریمه خودروتان اعتراض دارید

وی آر سه: افرادی که خودرو دارند و رانندگی می کنند قطعا با قوانین راهنمایی و رانندگی آشنا هستند.

هرچند که گاهی برخی از رانندگان این قوانین را زیر پا می گذارند ووقتی هم جریمه می شوند مامور راهنمایی و رانندگی را مقصر می دانند.
برای مثال علی برای خبر آنلاین نوشته: در مقابل بعضی از افسران راهنمایی ورانندگی (بیشتر در جادهای بین شهری) که عمدا و بدون هیچگونه خلافی (بیشتر برای سبقت غیر مجاز که هیچ دوربینی آنرا ثبت نمی کند) راننده را جریمه می کنند چکار باید کرد و برای شکایت چه مدرکی نیاز است؟
و اما سر هنگ البرزی(جانشین پلیس راه) در پاسخ به این سوال گفت: مامورین راهنمایی و رانندگی مجری قانون هستند و ما به آن ها اختیار داده ایم که یکی از اختیارات آن ها همین است که جلوی رانندگانی را که سبقت می گیرند را بگیرند.
سرهنگ حسن عابدی ضمن تشریح چگونگی اعلام اعتراض به قبوض جرائم رانندگی و تخلفات رانندگی ثبت شده اظهار داشت: در برخی موارد در ثبت و صدور تخلفات رانندگی و همچنین در ارسال قبوض این تخلفات مشکلاتی بوجود می‌آید. لذا رانندگی که به صدور این تخلفات اعتراض دارند می توانند با اعلام اعتراض خود، پیگیر بازنگری در صدور و دو برابر شدن میزان تخلفات خود باشند.

جانشین رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با بیان اینکه اعتراض به جرائم رانندگی تنها در مورد تخلفات غیر حادثه ساز امکان پذیر است افزود: رانندگان تهرانی که نسبت به تخلفات ثبت شده توسط ماموران راهنمایی و رانندگی اعتراض دارند می‌توانند این اعتراض خود را به ۸ منطقه راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ اعلام کنند تا تخلفات ثبت شده آنان مجدداٌ مورد بازنگری قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه معترضان به تخلفات رانندگی ثبت شده باید با در دست داشتن برگه خلافی به یکی از مراکز رسیدگی به این موارد مراجعه کنند، افزود: رسیدگی به این اعتراضات در تمامی ادارات راهنمایی و رانندگی مناطق ۱۶، ۲۱، ۱۲، ۴،‌ ۱، ۱۰، ۲۰ و همچنین دادسرای راهور واقع در خیابان رودکی انجام می‌شود.

عابدی تاکید کرد: در این مراکز کارشناسان پلیس نظرات خود را در اختیار قضات مستقر در مناطق می‌رسانند و این قضات که تحت نظر دادسرای راهور و آقای کارگر در این مراکز فعالند نسبت به این اعتراضات اعلام نظر می‌کنند و در صورت نیاز کسریات مربوطه برابر نقررات اعمال می‌شود.

رسیدگی به اعتراض نمره های منفی تخلفات رانندگی

 1. مراجعه معترضین موصوف به واحدهای اجرائیات درسراسرکشور
 2. تسلیم اعتراض خودباذکردلایل
 3. کارشناس واحداجرائیات پس ازانطباق مدارک مثبته معترض نسبت به رسیدگی اعتراض اقدام ونتیجه رادرحداقل زمان ممکن به معترض ابلاغ می نماید.

مدارک لازم:

 • اصل گواهینامه رانندگی
 • تکمیل فرم درخواست
 • قولنامه،وکالتنامه یاهرسندقانونی که بیانگرفروش وسیله نقلیه باشد
 • هرگونه سندیامدرک جهت اثبات دلیل

رسیدگی به اعتراضات تخلفات رانندگی

الف – رسیدگی به قبض جریمه

  1. مراجعه معترضین موصوف به واحدهای اجرائیات درسراسرکشور
  2. تسلیم اعتراض خودباذکردلایل

توضیح : مهلت مقررعبارت است ازشصت روزازتاریخ مندرج درقبض جریمه یاتاریخ ابلاغ شده درقبض جریمه ای که به اطلاع متخلف می رسد.

 1. درصورتی که شخص دیگری غیرازمالک خودرومرتکب تخلف شده ومعترض می باشد؛حضوروی الزامی است.
 2. چنانچه معترض پس ازدریافت نتیجه رسیدگی اصرار بررسیدگی مجددداشته باشدمراتب را به واحداجرائیات اعلام نمایدتابه نزدیکترین واحدرسیدگی معرفی شود
 3. معترض باهمراه داشتن معرفی نامه درمهلت مقررمذکوردربند۱به واحدرسیدگی مراجعه نماید
 4. درصورت راه اندازی سامانه الکترونیکی بجای معرفی نامه ،شماره پیگیری مکفی است
 5. واحدرسیدگی نسبت به بررسی اعتراض وصدوررای درقالب فرم مربوطه اقدام وضمن ابلاغ به معترض نتیجه راتوسط نماینده پلیس راهوردرسامانه اجرائیات ثبت نماید

مدارک لازم:

 • اصل کارت شناسائی واصل سندمالکیت خودرو
 • تکمیل فرم درخواست
 • کارت شناسائی معتبرمالک وسیله نقلیه یاوکیل قانونی آن
 • کارت شناسائی راننده متخلف(درصورتی که شخص دیگری غیرازمالک خودروراننده باشد)

ب – رسیدگی به صورت وضعیت جرایم وتخلفات رانندگی

  1. مراجعه مالک وسیله نقلیه به دفاترپلیس+۱۰،اخذصورت وضعیت،تکمیل فرم درخواستدرصورت اعتراض تحویل آن به کاربراجرائیات دفاتر،پرداخت هزینه مربوطه مطابق فرم الف

تذکر :
درخواستهایی که قبلارسیدگی شده است پذیرش نخواهدشد.
صورت وضعیتهای شکایت دارپذیرش نشده ومی بایست به نزدیکترین واحداجرائیات مراجعه نمایند.
ازپذیرش درخواست شرکتهاوسازمانهابصورت فهرستی خودداری می شود.

 1. زمان رسیدگی غیرحضوری درهیاتهادرساعت اداری وازساعت ۷الی ۱۴ می باشدوبعدازساعت مقررسامانه غیرفعال می گردد.
 2. نتیجه رسیدگی الترونیکی وغیرحضوری حداکثربعداز۲۴ساعت وازطریق پیامک باشماره تلفن همراه مندرج درفرم درخواست وتوسط شرکت پژوهش وتوسعه ناجی به متقاضی ابلاغ می گردد.
 3. درصورتیکه متقاضی فاقدتلفن همراه برای دریافت پاسخ باشدمی تواندبه دفاترخدمات الکترونیک مراجعه وباارائه شماره پیگیری مندرج دررسیدپذیرش،پاسخ خواسته خودرادریافت نماید.
 4. چنانچه معترض پس ازدریافت نتیجه رسیدگی اصراربررسیدگی مجددداشته باشدمراتب را به کاربردفتراعلام نماید
 5. کاربردفترپلیس+۱۰مراتب اعتراض مجددرادرسامانه رسیدگی ثبت وباارائه معرفی نامه،معترض رابه نزدیکترین واحدرسیدگی معرفی نماید
 6. درصورت راه اندازی سامانه الکترونیکی رسیدگی مراتب به صورت سیستمی به کارتابل واحدرسیدگی ارجاع می شود.
 7. معترض باهمراه داشتن معرفی نامه درمهلت مقررمذکوردربند۱به واحدرسیدگی مراجعه نماید.
 8. درصورت راه اندازی سامانه الکترونیکی بجای معرفی نامه ارائه شماره پیگیری مکفی است.
 9. واحدرسیدگی نسبت به بررسی اعتراض وصدوررای اقدام وضمن ابلاغ به معترض نتیجه راتوسط نماینده پلیس راهوردرسامانه اجرائیات ثبت نماید.

مدارک لازم:

 • اصل کارت شناسائی واصل سندمالکیت خودرو
 • تکمیل فرم درخواست
 • کارت شناسائی معتبرمالک وسیله نقلیه یاوکیل قانونی آن

آدرس واحدهای رسیدگی به تخلفات رانندگی مستقردرمناطق مختلف تهران بزرگ

یگان آدرس پستی
منطقه ۱ چهارراه لشکرک،بلواراوشان جنب بیمارستان ۵۰۵ارتش
منطقه ۱۰ نواب،نبش محبوب مجاز
منطقه ۱۲ خیابان شوش نرسیده به میدان شوش پشت بوستان بهاران جنب کلانتری۱۱۲
منطقه ۱۴ شهیدمحلاتی،نبردشمالی،بعدازپاسدارگمنام،ابتدای خیابان قیام،انتهای کوی شهیدابراهیم بیدی
منطقه ۱۶ میدان بهمن،اول تندگویان
منطقه ۲۰ شهرری،خیابان۲۴متری رازی،انتهای کریمی شیرازی یااستخرسابق،بعدازفروشگاه رفاه شهرداری منطقه ۵
منطقه ۲۱ تهرانسر،انتهای بلواریاس،بعدازمسجدجامع نرسیده به کمربندی آزادگان

درسایراستانهانیزمی توان به واحدهای رسیدگی مرکزاستان مراجعه نمود.

0 لایک
1 تا کنون ثبت شده است
هم وطن گفته : سه شنبه , ۴ آبان ۱۳۹۵

حق الناس به گردنشونه اونهایی که رسیدگی نمی کنند به جرایم به ناحق که توسط دوربین گرفته میشه من ۶۰۰۰۰هزار تومان جریمه توسط دوربین ساعت ۷صبح در اصفهان برام ثبت شده در صورتی که ساکن اصفهان نیستم ودر اون تاریخ وساعت منزل خواب بودم.ومدتی هم هست که بیکار شده ام وخرجی زن وبچه ام راهم ندارم بدم این هم شده قوض بالا قوض.من باید چکار کنم.

دانلود آهنگ شاد

Copyright © 2016 All rights Reserved

"دانلود جدید 96 – وی آر 3"download