X بستن

بي حجاب ترين زني که تاحالا ديديد اونم در تهران واي!!

تا مي توانيد شهوت راني و بدحجابي کنيد / عکس

عکس زیباترین دختر سال ایران در سال ۹۵

حرکت بى شــرمانه دختر ایرانی در دبیرستـان دخترانه / عکس

عکس جنجالی و لو رفته از سرویس مدرسه دختران

 

 

تعبیر خواب جنگ

دسته: آخرین خبرها , تعبیر خواب
2 دیدگاه
سه شنبه - ۸ تیر ۱۳۹۵
تعبیر خواب جنگ

تعبیر خواب جنگ و جدال تعبیر خواب جنگ شدن در کشور تعبیر خواب جنگیدن با دشمن تعبیر خواب جنگ بمباران تعبیر خواب جنگل حیوانات تعبیر خواب جنگل و رودخانه تعبیر خواب جنگل سوخته تعبیر خواب جنگ و خون تعبیر خواب جنگ كردن تعبیر خواب جنگل در شب تعبیر خواب جنگ و خونریزی تعبیر خواب اسیر شدن در جنگ تعبیر خواب پیروز شدن در جنگ

تعبیر خواب جنگ ، تعبیر جنگ کردن در خواب

محمد بن سیرین گوید: اگر کسی بیند که او جنگ کرد بامردمان یا حیوان با حیوان دیگر هر دو از یک جنس باشند، آن که غالب است بر دشمن ظفر یابد.

1375614311 world war I2 تعبیر خواب جنگ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چنان چه در خواب صحنه هایی از جنگ دیدیم باید بدانیم که روح ما از نگرانی هایی که پیش می آید خبر می دهد. صرف دیدن صحنه ای از جنگ در خواب خبر از غم و اندوهی است که در روزهای آینده پیش می آید و این تشدید می شود اگر خودمان در آن جنگ دخالت داشته باشیم. ابن سیرین می گوید در جنگ هر کسی پیروز شود در جنگ و جدال زندگی و در بیداری نیز پیروز و برنده است. چنان چه در خواب زره پوشیده بودید و شمشیر و سپر داشتید یا در سنگر بودید و اسلحه و مهمات به قدر کفایت در اختیارتان قرار داشت خواب شما می گوید که جهت روبه رویی با غم ها و رنج ها و نگرانی ها مجهز خواهید بود.

در نفایس الفنون تصریح شده که جنگ در خواب اضطراب و فتنه است. چنان چه جنگی در خواب شما بود و شما در آن جنگ شرکت داشتید اما فاقد زره و سنگر و سلاح و مامن بودید خواب شما می گوید که تنها می مانید و در مشکلی که پیش می آید هیچ دستی دست شما را نمی گیرد. مجروح شدن در خواب خوب است و نباید نگرانی ایجاد کند. این نشان این است و گویای این که غم و اندوه شما پایان یافته و آشتی و امنیت خانوادگی است و نباید نگران شوید.

 

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن جنگ غم واندوه شود

دیدن خود در جنگ وخصومت از دشمنان حذر باید نمود و زبان از غیبت خلق نگهدارد تا آزار حاصل نگردد

 

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ دیدن صحنه های جنگ در خواب ، علامت آن است که بی نظمی و اغتشاش در امور کار و خانواده شما راه خواهد یافت .

۲ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش به جنگ می رود ، علامت آن است که درباره شخصیت نامزد خود خبر دردناکی خواهد شنید .

۳ـ اگر خواب ببینید کشور شما در جنگ شکست خورده است ، علامت آن است که منافع شخصی شما به خطر خواهد افتاد .

۴ـ اگر خواب ببینید کشور شما در جنگ پیروز شده است ، علامت آن است که میان افراد خانواده شما صلح و صفا برقرار خواهد شد .


نوشته شده توسط:admin - 1015 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 2038
برچسب ها:
دیدگاه ها
حسن چهارشنبه ۹ تیر ۱۳۹۵ - ۳:۴۸ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

عالی بود

پری یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ - ۴:۰۹ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

ممنون عالی بود