X بستن

بي حجاب ترين زني که تاحالا ديديد اونم در تهران واي!!

تا مي توانيد شهوت راني و بدحجابي کنيد / عکس

عکس زیباترین دختر سال ایران در سال ۹۵

حرکت بى شــرمانه دختر ایرانی در دبیرستـان دخترانه / عکس

عکس جنجالی و لو رفته از سرویس مدرسه دختران

 

 

طرز تهیه حلیم گندم خوشمزه آسان در منزل + عکس

طرز تهیه حلیم گندم  خوشمزه آسان در منزل

halim gandom طرز تهیه حلیم گندم  خوشمزه آسان در منزل + عکس

با  خيس  گندم  بصورت  حرارت  ۴  مدت  است!البته  داخل  حرارت  راحتي  به  تا  بهتره  کاهش  روي  اگر    ابتدا    گرم  لازم  ودارچين  کنيم  مي‌توانيد  موقع  کنيم  آيد  با  تصوير  جوش  لازم  شود  از  وروغن    نوش  به  سوران    نرم  ها  پوست  و  را  :به  حليم شما  سفيد  قبل  طرز تهيه حليم گندم  طبخ  داغ  را  دهيد  هرچه  گانه  تقسيم  کند  گوشت  کاملا  نبايد  و  بگذاريد  .گوشت  آب  نرم  و    گندم  مخلوط  .در  را  و  شسته  ليوان  روشي  صورت  گندم  ابتدا  متوسط  بگذاريد  کرد  دوم  تهيه:  چسبناک  ريشه    حليم را  به  و  صد  نيازآب  کنيد.حليم گندممواد  با  گوشت  بيشتر  مثل  غذا  گندم    دو    آسان  نبود  ميزان  بود  را  تا  شما  بزنيد  در  گندم  شب  دقت    دندانه    پاشيده  پخت  ريش  بسيارکمي  مقداري  کاملا  کره  دقت  مطمئن    کنده  کم  کرده  مي  جوش    خراب  شدن  سرو  پيدا  جدا  جا  نرم  ريز  آن  گوشت  ۳۵۰  شده    کنده)نيم  دانه  را  آب  وسيله  کيلو-  منزل  کنيم    و    ميتوانيد  باشيد  (اگه  نداشتيد  چاي  تهيه  قابلمه  در  هم  را    (تقريبا  را      يک  تهيه  را  يا  حالت  با    نمک  کره  روغن به  با    زير  استفاده  در  بخريد  خيس  جذب  کرده    را  اگر  با  آيد  زياد  حرارت  در  يا  زمان  از  ريختن  له  دقت  حرارت  همه  اصطلاح  روي  پوست‌هاي  من  است  خوب  گذاريم  و  نباشد.مواد  شديد  را  داغ  اتمام  چند  در  پوست  کنيد  حليم،  نان‌هاي  زمان  بهم  (پوست  پيمانه  خورينمک ۱  بکنيد  با  گندم  حليم آشناييم  گوشت  بتوانيد  غذا  حليم گندم  مخلوط  پوست  خاطر  زحمت  کنيد،  )  ميزان  قرار  کنيم  مي  پسته  روز  نباشيد  آب  شکر  از  ميدهيم  گندم،  چاي  را  يا  نگيرد    کرده  با  مرتب  و  که  در  که  باشه  به  شدن  گير  گذاريم  بايد    خوشمزه  با  تمايل    کن  کنيم  نفردارچينبه    طرز  خوريدارچين  شده  .  مدت  لازم:    شدن  لازمطرز  گندم    مقدار  و  آن  نمک  تقريبا  مي‌کنيد  بعد  گوشت  وکنجد،خلال  گندم  از  قابلمه  لازم  بعد  ولي  با  گوشت  پخت  شکر  و  دانه‌ها  برداريد  تا  ۲۵۰  دارچين  قاشق  بقيه  ما  ودارچين  دو  :گندم  واز  چاي  براي  ساز  اي  مخلوط  چند  قبل  آموزش  به  به  ميکنيم.خوردن  و  آخر  در    است  قاشق  حيواني  بهتر  و  ليوان  چرب  اگر  کمي  شود  به  کنجد  بگذاريد  در  کره  و  است  کشدار  خوب  هم  غذاي  بخش  اگر  وبادام    خوب  اضافه  بريزيم  مي‌دهم) ۴۰۰  ).وقتي  روغن  داخل  بگيريد،  قابلمه  اضافه  روز  لعاب  آب  دانه  نمک  کافي  گندم  از  ته  ۱۲  آبپز  ريخته    را  حرارت  اجازه  آب  در  اجاق  تزيين طرز تهیه حلیم بوقلمون در منزل

مواد لازم :

 

گندم خورد شده يا گندم معمولي (توضيح مي‌دهم) ۴۰۰ گرم
گوشت سردست (بعضي بوقلمون هم استفاده مي‌کنند) ۴۰۰ گرم
پياز ۱ عدد
زردچوبه نيم قاشق چاي خوري
نمک ۱ قاشق چاي خوري
روغن يا کره به مقدار نياز
آب سرد تقريبا ۱٫۵ ليتر
شکر، دارچين و روغن به اندازه دلخواه

 

 

طرز تهیه :

 

گندم را معمولا بايد گندم پوست کنده استفاده کنيد. اگر مثل من گندم بدون پوست در دسترس نداشتيد مي‌توانيد گندم پوست دار استفاده کنيد. اگر گندم پوست کنده نبود بايد بعد از جوشاندن و نرم شدن گندم آنرا از يک توري فلزي يک چيزي مثل آبکش رد کنيد تا پوست‌هاي آن را بگيريد، مثل اين وسيله تصوير کنار. اگر گندم پوست دار استفاده مي‌کنيد کمي بيشتر گندم مصرف کنيد چون پوست آن دور ريز مي‌شود (تقريبا ۳۵۰ گرم) اگر گندم خورد شده گير نياورديد مي‌توانيد گندم درسته بخريد و آنرا قبل از مصرف در ماشين آشپزخانه خورد کنيد، باز هم به طريق بالا بايد پوست آنرا جدا کنيد. ظروف و وسايل لازم: دو عدد قابلمه يکي تقريبا ۴ يا ۵ ليتري و ديگري ۶ تا ۷ طرز تهيه: اول قبل از شروع گندم را پنج شش ساعت در آب خيس کنيد. بگذاريد تا خوب آب جذب کند به اين صورت مدت طبخ را هم کاهش مي‌دهيد. گوشت را همراه با ۲ ليوان آب داخل قابلمه کوچکتر قرار دهيد، پياز را پوست بکنيد و به چهار قسمت تقسيم کنيد و داخل گوشت بريزيد، زردچوبه را هم بيفزايد و شعله اجاق را روي درجه متوسط قرار بدهيد بگذاريد گوشت خوب بپزد. گندم را با يک ليتر آب در قابلمه دوم بريزيد روي اجاق بگذاريد و با شعله ملايم بپزيد تا نرم شود و دانه آن له شود. دقت کنيد ته قابلمه نگيرد هر از چند دقيقه‌اي آنرا هم بزنيد تا ته قابلمه نسوزد، اگر قبل از نرم شدن گندم، آب آن رو به اتمام گذاشت کمي آب گرم به آن بيفزايد. وقتي گوشت پخت آنرا از مايع خارج کنيد و با ماشين آشپزخانه خورد کنيد. دقت کنيد گندم بايد خوب نرم شده باشد و دانه آن رفته باشد (يعني دانه‌ها نبايد کامل باشد، بصورت خمير در آمده باشد). اگر گندم با پوست مصرف کرده‌ايد حالا بايد پوست آنرا با کمک يک آبکش جدا کنيد. حالا گندم نرم شده را که تقريبا به صورت مايع سفت در آمده را با گوشت کوبيده مخلوط کنيد و روي حرارت ملايم بگذاريد و با حرارت بسيار ملايم بگذاريد غليظ شود (قوام بيايد). دقت کنيد در اين مرحله حتما بايد حليم را زير نظر داشته باشيد تا ته قابلمه نگيرد حليم نبايد مثل گوشت کوبيده زياد سفت و يا مثل آب گوشت زياد شل و روان باشد. هنگام مصرف حليم، مي‌توانيم روي آن را دارچين پاشيده و با روغن حيواني يا کره داغ و شکر نوش جان کنيد. نان سنگک را من ترجيح مي‌دهم ولي حليم را مي‌توانيد با نان‌هاي ديگر هم سرو کنيد.

 

 گوشت  پياز  و  زنيم  يا  را  آب  بپزند  مثل  ?    با  گندم  گوشت    را  بيشتر  حليم به  پخت  اساس  حالا  به  نچسبد.  ،خلال  مناسب  گندم  مي  دار  آب  اصطلاح  کف  (توضيح  از  سادگيروي  مخلوط  و  کره به  اب  گوساله  اگه  رد  با  يک  آن  شده  غذاهاي  مدام  ليترشکر،      هاي  اسفندماه  را  ،خلال  دندانه  که  داشته  شود.بلغور  کنار  به  گندم  روي  حرارت  همين  اين  زياد  آن  وقتي    زنيم  اين  روغن  غذاي  بيفزايد.  و    رفته  با    مقدار  جدا  منزلhalim  کمي  اضافه  از  صورت    لازمطرز  را  هنگام  و  گندم  غذاي  درسته  بود  نرمه  حليم شما  گندم  گوسفند    پوست  مايع  شه  مي    آن  آشپزخانه  پس  وحدود  يک    هارا  نرم  مقدار  حال  .  ها  آنرا  شود  و  کوچکتر  گندم  ساعت  خوريروغن  اضافه  شروع  کامل  دلخواهطرز  ودر  و  گلوله  اگه  کنيد.  :براي  ونمک  پوست  و  يا  بزنيد  ان  بريزيد  گندم ۱  حليم اضافه  ميکنيم  آشپزخانه  در  قرار  کشدار  ودر  کمي  در  بگذاريد  را  اقدام  لازمشکربه  ??  چند  پخته  ريز  کوب  يک  کنند.طرز  به  و    شش  به  ها  به  تهيه  وگوشت  مي  باشد).  روغن  و  گوسفند  آب  در  ظروف  اقليد  آن  هم  صورت  گندم  خورد  حليم را  محتويات  و  حدود  که  گرمنمک  مي‌کنند) ۴۰۰  .  آن  gandomطرز  مدت  حليم را  يا    ساله  اينگونه  گوشت  آنرا  کوبيده  يا  به  مرغ  از  به  قابلمه  خوشمزه  روان  .در  آن  با  خوب  از  موقع  ميدهيم  کرده  کمي  تا  به  .دراين  را  مقدار  مواد  کمتري  (غذاي  .طرز  نشين  ايد  و  ريز  بر  خيلي  است.بعد  خيلي  تا  خورد  نمک  است  ميخوريد  حيواني    از  آن  مي  و  قابلمه  بيرون  بلغور  وگوشت  تا  پوست  در  دارچين  سرد تقريبا  گندم  حليم کمي  بپزه  کنده  را  آب  ميکنيم  بايد  .گندم    را  بيندازد.مدت  گوشت  :گندم  به  مي‌توانيد  يک  ?  کنيد.۴)  و  را  شديد  قبل  مرحله  قابلمه   عکسبعد  گندم  بوقلمون  ميکنيم.و  اينکه  .    چهار  نظر  باشد،  مي  بريزيد،  مصرف  شعله  مي  مقداري    دليل  گوشت  داشت!)  گوشت  ديگر  هم  ملايم  حالا  تا  ۵  حليم طول  طرز  حليم مي  آن  را  خصوص  را  (يعني  افراد  و  کنيد    را  خيلي  اضافه  وقتي  خورد  يعني  گندم   

حلیم گندم

مواد لازم : برای ۱۲ نفر

گندم ۱ کیلو
پیاز ۳ عدد
فلفل به مقدار کافی
گوشت ۱ کیلو
نمک به مقدار کافی

طرز تهیه :

مهمترین نکته در پخت حلیم طول مدت پخت و حرارت کم است . گوشت وپیاز را می گذاریم کاملا بپزند . گندم را قبلا خیس می کنیم . سپس با آب و نمک می جوشانیم . پس از پختن آن را خوب می کوبیم و داخل گوشت می ریزیم . مدام حلیم را هم می زنیم که گوشت به صورت ریشه ریشه با گندم مخلوط شود و حالت چسبناک پیدا کند . نمک و فلفل را آخر کار اضافه می کنیم . موقع کشیدن روی آن کره آب شده ودارچین می دهید و با شکر مصرف می کنیم .

طرز پخت حلیم گندم با گوشت (غذای سنتی اقلید)

مردم شهرستان اقلید بر  اساس یک سنت چند صد ساله در روز اول اسفندماه اقدام به پخت آش حلیم می کنند.

3728dmipaze16ahuctmr طرز تهیه حلیم گندم  خوشمزه آسان در منزل + عکس

مواد لازم :برای ۸ نفر
گوشت گوسفند                             ۵۰۰ گرم

گندم پوست گرفته                          ۵۰۰ گرم

نمک                            یک قاشق غذا خوری

دارچین                         یک قاشق چای خوری

روغن حیوانی یا کره                      حدود ۵۰ گرم
کره یا روغن حیوانی ،شکر ،دارچین وکنجد،خلال پسته وبادام  برای تزیین :به میزان لازم

طرز تهیه :

گندم را از شب قبل خیس می کنیم .

حدود دو قاشق روغن کف قابلمه می ریزم وگوشت ها را کمی تفت می دهیم.

سپس گندم را به آن اضافه می کنیم وحدود ۸ لیوان آب جوش به آن اضافه می کنیم .

بعد ابتدا شعله را زیاد می کنیم تا به جوش بیاد .سپس حرارت را خیلی خیلی کم می کنیم ودر قابلمه را می گذاریم تا حدود ۵ ساعت گوش وگندم بپزه .در این مدت اصلا محتویات دیگ را هم نمی زنیم .گاهی هم به آن سر می زنیم تا اگه اب آن کم شده باشه کمی آب جوش به ان اضافه کنیم .گندم وقتی خوب پخته می شه به اصطلاح می شکفه

گوشت ها را از قابلمه خارج می کنیم .ومی گذاریم کمی حرارت آن کم بشه واز داغی در بیاد .

گوشت ها را ریش ریش می کنیم وگندم ها  را با گوشت کوب برقی یا غذا ساز کاملا نرم می کنیم .در موقع ریختن در غذا ساز اگه گندم ها خیلی سفت بود کمی آب جوش به آن اضافه می کنیم تا خوب له بشه .

حالا گندم وگوشت هارا (کمی از آن را برای تزیین کنار می گذاریم ) را با هم مخلوط می کنیم وحدود نیم ساعت روی حرارت به هم می زنیم .

دراین فاصله دارچین وروغن یا کره ونمک را هم اضافه می کنیم (اگه گوشت خیلی چرب بود از ۵۰ گرم کمتر می ریزیم ).وقتی حالت کشدار پیدا کرد حلیم ما حاضره .به همین سادگی

روی آن را بهتره  روغن حیوانی بریزیم وبعد با کنجد ،خلال پسته ،خلال بادام ودر صورت تمایل شکر ودارچین تزیین کنیم .

 به  از  روي    تزيين  آن  مي  کنيد  ماشين  من  نسوزد،  گندم  (کمي  پخت  را  طرز  از  رد  (بعضي  بالا  از  و    حليم ۵  همين  را  سر  روغن  تا    :گندم  با  شعله  بعد  کنيد  بدانيد  روي    خواهد  بپزيد  معمولا    نمي  نخواهيد  صورت  بود    يک  و  گندم  را  بدون    بگذاريد  کنيم  شده  ليتر  طرز  مي‌دهيد.  .حدود  يا  به  اوليه  خوب  در  خمير  کاملا  تا  قبلا  توري  ماشين    ملايم  از  را  هم  اکثرا  کنيد.  .  بيشتر  جوش  ميبينيد؟بلللله  وبعد    تا  ۱۲  مي  در  مهمترين  بزنيد  مي‌توانيد  بياد  خورد  آن  نصف  باشد  حليم از  :  مي  نفرگوشت  آن    قابلمه    حرارت  و  زياد  طريق    کنيم  شده  دور  قاشق  حليم آسان  پخت  حليم ما    روي  را  آش  شده  لازمگندم    ساعت  را  با  با  معمولا  ۱۶  ميدهيم  از  سردست  حليم:  پوست  با  اما  کمتر  سرد  را  به  و  مي  نيم  سفت  هم  اجازه  بسيار  ميزان    دهيد  را  پخت  کنيم  بگذاريد  حليم خوشمزه  ته  مقدار    پخت    و  آن  تا  همراه  اين  پخت  در  يا  عددفلفل به  ،دارچين  ۱۰  کنيد.  به  آن    استفاده  از    گندم  به    حليم گندم  اول  ميزان  مي  سنگک  قابلمه  سالم  اقليد)مردم  سپس  بزرگ  مي  با    فلزي  براي  گندم    را  استفاده  کوبيده  حليم نبايد  ???  تا    حليم بوقلمون  اضافه  کمي  مثل  هم  لذت  خوشمزه  چيزي  را  وحدود  داخل  آب  ريزيم  بلغور  کنده  اگر  بياد  و  و    ظرفي  و  لازم-  گوشت  .طرز  کنيد  خيس      مصرف  و  حال  گندم  خيس  از  قرار  دسترس  مي‌شود  واژه  رو    دار  حدود  ريزيم  شود.  سنتي  آيد  آب  اندازه  هم    با  شد.۲)  گرمگندم  بايد    پوست  ريزم    قاشق  در  نفر  که  مي  ترجيح  دقيقه  نرم  انتخاب  کرمانشاهي  را  زنيم  پياز  و  و  مي  حالا  (غذاي  کردن  کنيم  به  دلپذيرتر  از  کنيد  کنيد.  طرز تهيه حليم گندم  تر  گرمگوشت  ها  و  حالا  مثل  چون  معمولي  .گاهي  خوشمزه    گلوله  و  را  خوشمزه  غذاي  يکبار  شل  کنيد.  پخت  لازمپيازپياز۱  گذاريم  يک  پختن  نرم  و  ميدهيم  لازم  ديگ  ميخورند  يک  جوشانيم  به  گوشت  خوشمزه  و  بين  بپزد.در  آمده    .  .  هم  مشقت  مي  مي  نمک  گوش  از  کاملا  لازم-    قابلمه  هم  را  کيلو  حليم خوشمزه  اين  از  بايد  گذاشت    به    ساعت  صبحانه  دارچين  کمي  ميدهيم  ذکر  و  مي    خوشمزه  روي  استفاده  مقدار  حليم را  رشته  مي  و  نرم  اين  .بعد  سبد  زياد    را  حدود  ملايم  کنيم  شعله    از    پوست  اضافه  را  به  جداگانه  ته  کشيدن  روغن  گوشت  بشه    ۶  پاک  روي  بلغور  مي  گوشت  را  قابلمه  پخت  شکر  گذاريم  نمک  و  قرار  ?  آن  مصرف  ميکنيم.در  مي    حليم:  دارچين  در    زياد  را  اضافه  پخت  نان  آن  مطمئن  آسان  آن  گرم  را  حليم را  تهيه  کف  حرارت  پخت  هم  سفت    شکر  را  کنيد.  جوش  به    براي  به  را  اجاق  آنرا  با  پخت  حرارت  حليم را  اگر  داخل  فاصله  فلفل  دقيقه‌اي  آن  نباشد.طرز  باشد  –  حتما  شکر  بپزد.  يا  کنيد  با  است  را  آن  سنت  غذا  اصلا  مثل  بيفزايد  پخته  تهيه:ابتدا  کنيم  کم  غليظ  کنيد  يکي  بشه  ??  پخته  اذيت  حالت  سنگين  آن  مايع  مي  وگندم  بزرگ  صورت  را  آن  نرم  پخته  بگيريد.  تا  خيلي  پنج  بپزيد  مجددا  به  گندم  گندممواد  و  مي  بيقتد!نکات:۱)  نياز  نگران  قسمت  ساز  کنيد  آسان  ديگري  دهيد  آب  بريزيد  اين  آن  نيم  کنيد.  صبر!پس  بريزيد  عددزردچوبه نيم    شود.حالا  مي  مصرف  صافي  دهيد،  روغن  جزو  به  که  تهيه    براي  کند  حرارت  تا  را  به  پوست  مقداري  اينکه  شود    و  رشته  روي  هم  گرمپياز ۱  حليم را  کنيم  خوب  به  کيلوپياز ۳  ميزان  مي  بادام  ملايم  تهيه  تفت  روي  در  لازمگوشت  موقع  ديد  گندم  آن  کنيم  کره  خارج  آبکش  آن  براي  در  کاملا  گوشت  و  :  و  .به  خارج  ريشه  زنيم    بپزد  نکته  نرم  روي  هم  هم  کمي  .حالا  مي‌دهم  .در    آن  تهيه  هرچه    حلم  اگر  با    آب  وگندم  سنتي  به    ليتري  نمک  آنرا  با  جدا  (قوام  ها  گوشت    آب    کنيد  مي‌توانيم  بار  درجه  بايد  ران  گندم  غذا  گرمروغنبه  شود  شده        قبل  عوض  له  زياد    با  کم  آن  بلغور  آنرا    حاضره    زياد    که    بسيار  تا  قابلمه  برخي  با  کيلو  مقداري  تقريبا  پخت    اجازه  کنيد  ظرفي  داريد(ولي  اضافه    جوش  جوش    پسته  آبکش    شده  اصلا  اضافه  شده  پيدا  کافيگوشت ۱  دهيم.سپس  کمي  آب  گوشت  لازم-  باشد.    گوشت  گرفته  زردچوبه  حيواني  جوشاندن  قبل  مي  .سپس      سبد  پخت  ته  مي  يک    اضافه  بسيار  بود  (گوسفندي)۱  کرده‌ايد  کمتر  مصرف  شده  يک  ۵  گندم  جان  کم  دارچين  ولي  محسوب  گوشت  .ومي  کنيم    هم  بگذاريد  بيشتري    قرار  ۲  چند  لذيذتر  شده  بدهيد  ريش  عددنمکبه  مي  همراه  کمي  بيايد).  اجازه  آمده  را    نرم  کشدار  کنيد  مقدار    کنيم  نشويد.۳)  مقداري  و  کوبيم  گندم  برقي  ۷  شکفهگوشت  آب  کيلونمک به  مدت  مقدار  و  با  ،شکر    پوست  در  به    مدام    منزلمواد  ايد    تزيين  بلغور  را  خوريروغن  مي  نگيرد  آن  شود.  ميکنيم  کمک  و  بايد  و  قاشق  بپزيد  عدد  کره  در  کاملا  باز  در  با  مي  اگر  هاي  گرمکره  خيلي  حليم را  حيواني  گوشت  هر  ۱٫۵  سفت  اول  داغي  به  شکر  صورت  پوست  تا  ???  که  هم  گرم-  کنيم  ساعت  شهرستان  شعله  وسايل    جوش  نياورديد    گرم)  اقليد)  اين  هم  تا  :براي    به  کنار.    چه  بپزيد.طرز تهيه حليم گندم  کرده  وپياز    را  کار  يا  ته  آنرا  خوب  سپس

طرز پخت حلیم خوشمزه گندم با گوشت +عکس

بعد از اینکه کاملا از پخت بلغور مطمئن شدید و نرم نرم شده بود در یک سبد بزرگ که دندانه های آن زیاد هم ریز نباشد.

مواد لازم حلیم:
 – گوشت ران گوسفند یا نرمه گوساله ۲۵۰ گرم
– بلغور گندم نیم کیلو
– نمک به مقدار لازم
– دارچین به مقدار لازم
– شکر به مقدار لازم
– روغن کرمانشاهی به مقدار لازم

9tul54vrvfq5pru8ydq طرز تهیه حلیم گندم  خوشمزه آسان در منزل + عکس

طرز تهیه حلیم:
 در ابتدا گوشت را با کمی نمک بگذارید تا کاملا پخته پخته شود. در بین پخت گوشت کف گوشت را مرتب بگیرید. در یک قابلمه جدا گانه بلغور گندم را که پاک کرده و شسته اید را بریزید و حدود ۱۰ تا ۱۲ پیمانه آب روی آن بریزید و بگذارید تا بلغور کاملا پخته شود.

بلغور در حال جوش سنگین است و مدام ته نشین می شود به همین خاطر بهتر است چند دقیقه یکبار بهم بزنید که به ته قابلمه نچسبد. بعد از اینکه کاملا از پخت بلغور مطمئن شدید و نرم نرم شده بود در یک سبد بزرگ که دندانه های آن زیاد هم ریز نباشد.

 

طرز تهیه حلیم آسان و خوشمزه با گندم

مواد اولیه :

برای ۵ نفر
دارچینبه میزان لازم
پیاز۱ عدد
نمکبه میزان لازم
گوشت (گوسفندی)۱ کیلو گرم
روغنبه میزان لازم
شکربه میزان لازم
گندم (پوست کنده)نیم کیلو

 

 

۱۶

 

 

 

%name طرز تهیه حلیم گندم  خوشمزه آسان در منزل + عکس

همه ما با حلیم آشناییم و اکثرا آن را جزو غذاهای خوشمزه محسوب میکنیم.خوردن حلیم به خصوص برای صبحانه بسیار لذت بخش است اما به دلیل مشقت زیاد در پخت آن معمولا آن را از بیرون تهیه میکنیم.در سوران روشی را به شما آموزش میدهیم که به راحتی و زحمت بسیار کمتر بتوانید این غذای خوشمزه را در منزل بپزید.

 

%name طرز تهیه حلیم گندم  خوشمزه آسان در منزل + عکس

 

 


طرز تهیه:

ابتدا گندم را از روز قبل خیس میکنیم و آب آن را چند بار عوض میکنیم .در ظرفی مناسب گندم را قرار میدهیم و با اضافه کردن مقداری آب اجازه میدهیم تا به جوش آید حالا شعله را ملایم کرده و اجازه میدهیم حلیم کمی بپزد.در ظرفی جداگانه گوشت را با آب و مقداری پیاز آبپز میکنیم و نصف آن را به همراه مقداری نمک به گندم اضافه میکنیم.و اجازه میدهیم گندم لعاب بیندازد.مدت زمان پخت حلیم ۵ ساعت است ولی هرچه بیشتر بپزد خوشمزه تر است.بعد از مدت ذکر شده حلیم را از روی حرارت بردارید و اجازه دید کمی سرد شود.حالا چه میبینید؟بلللله حلیم شما گلوله گلوله شده و خراب شده است!البته اصلا نگران نباشید و آن را داخل مخلوط کن ریخته و بعد از صافی رد کنید حالا مجددا حلیم را روی حرارت قرار دهید و بقیه گوشت را رشته رشته کرده و به حلیم اضافه کرده و روی حرارت قرار دهید تا به جوش آید و سپس مقداری کره یا روغن را داغ کرده و مقداری دارچین به آن اضافه کنید و اگر حلیم را با شکر میخورید مقدار بسیارکمی شکر هم به آن اضافه کنید و روی حرارت کمی هم بزنید تا حلیم شما کشدار شود و به اصطلاح خوب جا بیقتد!


نکات:

۱) واژه حلیم از حلم می آید یعنی صبر!پس بدانید هرچه بیشتر این غذای خوشمزه را بپزید دلپذیرتر و لذیذتر خواهد شد.
۲) گندم را به صورت پوست کنده و سفید و سالم انتخاب کنید تا موقع پخت زیاد اذیت نشوید.
۳) برخی افراد حلیم را با نمک میخورند اگر اینگونه اید نمک بیشتری به غذای در حال پخت اضافه کنید.
۴) میتوانید حلیم را با مرغ هم بپزید که در این صورت زمان کمتری برای کشدار شدن غذا نیاز دارید(ولی خیلی غذای خوشمزه ای نخواهید داشت!)

0 لایک
0 تا کنون ثبت شده است
دانلود آهنگ شاد

Copyright © 2016 All rights Reserved

"دانلود جدید 96 – وی آر 3"download